Junior Consulting

wat wij doen:

Afgelopen projecten

     

2016 - 2017

Break-evenanalyse
Marktonderzoek
Marktonderzoek, imagostudie en concurrentieanalyse.
Marktonderzoek, imagostudie en het effect van een naamsverandering op de toekomstige afzet.

2015 - 2016

   
Opzetten van een marketingstrategie.
  
Marktonderzoek, imagostudie en concurrentieanalyse.
Onderzoek naar de inzet van mensen met een fysieke beperking.
Onderzoek naar de verschillende aspecten waaraan young potentials belang hechten bij de verloning.
Opstellen van een ondernemingsplan voor een start-up voor een product van het bedrijf.
Marktonderzoek bij bestaande klanten.
Direct marketing project voor het nieuwe product "appelijswijn".

2014 - 2015

Verkennend onderzoek voor een nieuw product.
Strategische marketing met het oog op het aantrekken van bedrijfslunches.
Clusteranalyse bij de scores op een wijnwedstrijd.
Marktstudie
Studie naar de tevredenheid van klanten.
Marktstudie