LOADING CLOSE

Projects

Past Projects

Succesvol afgewerkte projecten voor onderstaande bedrijven.

Concurrentieanalyse

N.A.

Concurrentieanalyse

Marktonderzoek naar de impact van een naamsverandering bij klanten.


Break-even analyse.

Marktonderzoek, imagostudie en concurrentieanalyse.

Marktonderzoek naar het gebruik en de toekomst van papier bij millenials.

Marktonderzoek, imagostudie en concurrentieanalyse.


Onderzoek naar de inzet van mensen met een beperking.

Onderzoek naar de verschillende aspecten waaraan young potentials belang hechten bij de verloning.

Opstellen van een ondernemingsplan voor een start-up voor een product van het bedrijf.

Opzetten van een marketingstrategie.


Direct marketing project voor het nieuwe product “appelijswijn”.

Marktstudie.

Studie naar de tevredenheid van klanten.

Marktstudie.


Strategische marketing met het oog op het aantrekken van bedrijfslunches.